Kdo jsme

Rada spolku


icon

Marie Halounová
Lektorka


icon

Ing. Vojtěch Říha
Lektor


icon

Mgr. Pavla Trčková
Lektorka

Členové spolku


icon

Bc. Helena Daňková
Členka spolku


icon

Pavel Kostečka
Člen spolku


icon

Mgr. Miroslav Pikhart
Lektor


icon

Ing. Martin Smrž
Lektor


icon

Mgr. Jan Šmejkal
Právník


icon

Ing. Lenka Šterberová
Ekonomka