Praktický průvodce mikrosvětem - JARO (otevřený seminář)

3.5.2017

Jednodenní seminář pro učitele přírodopisu a biologie. Nový modul navazuje na seminář Praktický průvodce mikrosvětem – základní modul.

Seminář byl komorního rázu, někteří z přihlášených nakonec na akci nedorazili. Ti co dorazili si badatelské úlohy zaměřené na prvoky a mikroskopické bezobratlé, zjišťování jakosti vody podle bioindikátorů, edafon a mikroskopické morfologické znaky rostlin opravdu užili a bádali pilně a intenzivně až do samotného konce.

Hodnocení byla v superlativech a všichni slibují, že se vrátí na některý z dalších modulů:-).

Podrobnou informaci o všech akcích Praktický průvodce mikrosvětem najdete zde.

Zde je odkaz na formulář pro zájemce o akce. Po jeho vyplnění budeme evidovat Váš zájem a pozvánky na vybrané akce Vám včas zašleme.


Hodnocení účastníků

Vybíráme z dotazníků:

Organizační zabezpečení

Program

Silné stránky (slovní hodnocení)

Slabé stránky

Lektoři

Na otázku – Doporučíte akci svým kolegům?… odpovědělo 100% účastníků URČITĚ ANO!

…Budeme se tedy těšit na návrat známých i jejich kolegů a samozřejmě také na účast dalších zájemců o akce z naší kolekce Praktický průvodce mikrosvětem :-).