Praktický průvodce mikrosvětem - DVPP - základní modul (otevřený kurz)

26.10.2017

Jednodenní seminář zaměřený na práci s mikroskopickou technikou a přípravu laboratorních úloh s mikroskopem pro učitele přírodopisu a biologie.

Tento turnus „základního modulu“ byl již třetí v pořadí. Tentokrát se sešla menší, ale o nic méně pilná a pohodová skupina pedagogických pracovníků a studentů pedagogických oborů, kteří přijeli z Tábora,Milevska, Českých Budějovic a Řevničova.

Od semináře očekávali:

Při závěrečném hodnocení jsme si mohli všechna očekávání odškrtnout, jako splněná.

Užili si to opravdu naplno.

Zájemci o další akce z cyklu Praktický průvodce mikrosvětem (tématické semináře, jaro, podzim, foto + letní škola biologie pro pedagogy) mohou vyplnit formulář zde.


Hodnocení účastníků

Stejně jako na u předchozích turnusů tohoto semináře vybíráme z dotazníků:

Pro hodnocení jednotlivých hodnocených kategorií jsme používali pětistupňovou škálu (odpovídající školní klasifikační stupnici):

1 = Vynikající, popř. určitě ano

2 = Velmi dobré, popř. spíše ano

3 = Dobré, popř. tak na půl

4 = Slabé, popř. spíše ne

5 = Nevyhovující; popř. určitě ne

Počet hodnotících – 5

Komunikace a dostupnost informací; Průběh akce z hlediska organizace; Zázemí: 1,0

Stravování (hodnotily 4 osoby) : 1,5

Velikost skupiny: 1,0

Pestrost připravených praktických úloh: 1,0

Rozšíření obzorů (naučili jste se něco nového?): 1,2

Databáze jako pomůcka pro učitele: 1,0

Přiměřenost – vhodnost úloh pro školní práci: 1,2 (pozn. stupněm 2 hodnotil přiměřenost úkolů student pedagogického oboru bez pedagogické praxe)

Materiální a technické vybavení: 1,0

Lektorky: 1,0

Pozn. Celkově se v hodnocení neobjevila horší známka než 2.