Letní škola praktické biologie pro pedagogy

11.7.2016 - 15.7.2016

Souběžně s akcí Dobrodružství (nejen) v mikrosvětě, která je zaměřená na věkovou skupinu mládeže, proběhla letos POPRVÉ i Letní škola praktické biologie pro pedagogy.

Podnět k této akci přišel opakovaně ze strany potenciálních zájemců. Na tyto výzvy jsme tedy reagovali :-). Vzdělávací akce v rozsahu 40 hodin získala akreditaci MŠMT, jako program DVPP – Č.j.:MŠMT – 16316/2016–1–580

Souběžně s akcí pro děti – Dobrodružství (nejen) v mikrosvětě jsme vypsali 4 volná místa pro pedagogy (přihlásili se tři zájemci).

V první polovině vzdělávací byl účastníků, nabídnut odborný program – lekce mikroskopie. práce s fotoaparátem a úprava fotografií, sběr a „lov“ materiálu pro přírodovědná praktika, terénní exkurze na Borkovická blata pod vedením externích lektorů (botanika, entomologie).

Ve čtvrtek a v pátek byl program zaměřen metodicko-didakticky. Na řadě byla skupinová práce. Každý z dospělých účastníků si vylosoval svoji pětici dětí a s nimi vytvářeli výstupy dle zadní – prezentaci na zvolené téma, krátký film na téma „kuriozity v živočišné říši“. Vítězné video, které vzniklo ve skupině vedené Mgr. Petrem Krňákem, jsme uveřejnili na našem Facebooku.

Mezi fotografiemi níže jsou kromě dokumentace průběhu akce vybrány i ukázky práce pedagogů.

Více fotek z obou letních akcí lze najít v naší galerii.


Hodnocení účastníků

Všechny tři úspěšné absolventy jsme požádali o zpětnou vazbu – vyplnění hodnotícího dotazníku.

Pro uveřejnění jsme vybrali hodnocení Mgr. Petra Krňáka.

Petr Krňák hodnotil: