Praktický průvodce mikrosvětem - říjen 2016 - DVPP

26.10.2016

Jednodenní seminář pro učitele přírodopisu a biologie zaměřený na praktickou práci s mikroskopem s využitím úloh z naší internetové databáze Praktický průvodce mikrosvětem.

V pořadí druhý základní seminář Praktický průvodce mikrosvětem je za námi.

Stejně jako v jarním turnusu se i zde sešla činorodá skupina pedagogických pracovníků, kteří přijeli ze, Sezimova Ústí, Tábora, Mladé Vožice, Prachatic, Vimperka a Prahy.

Od semináře očekávali:

Při závěrečném hodnocení jsme si mohli všechna očekávání odškrtnout, jako splněná.

Zájemci o další akce z cyklu Praktický průvodce mikrosvětem (tématické semináře, jaro, podzim, foto + letní škola biologie pro pedagogy) mohou vyplnit formulář zde.


Hodnocení účastníků

Stejně jako na jaře vybíráme z dotazníků:

Pro hodnocení jednotlivých hodnocených kategorií jsme používali pětistupňovou škálu (odpovídající školní klasifikační stupnici):

1 = Vynikající, popř. určitě ano

2 = Velmi dobré, popř. spíše ano

3 = Dobré, popř. tak na půl

4 = Slabé, popř. spíše ne

5 = Nevyhovující; popř. určitě ne

Počet hodnotících – 9

Komunikace a dostupnost informací; Průběh akce z hlediska organizace; Zázemí: 1,0

Stravování (hodnotilo 7 osob) : 1,43

Velikost skupiny: 1,0

Pestrost připravených praktických úloh: 1,11

Rozšíření obzorů (naučili jste se něco nového?): 1,0

Databáze jako pomůcka pro učitele: 1,0

Přiměřenost – vhodnost úloh pro školní práci: 1,33 (pozn. stupněm 2 hodnotili přiměřenost úkolů někteří vyučující ze ZŠ)

Materiální a technické vybavení: 1,11

Lektorky: 1,0

Pozn. Celkově se v hodnocení neobjevila horší známka než 2.