První pomoc prožitkem - pilotní kurz

24.4.2009 - 26.4.2009

Víkendová akce, která Vám přiblíží co a jak dělat, když jde někomu o život. Odborným garantem kurzu je MUDr. Ondřej Franěk – vedoucí lékař operačního střediska Záchranné služby hl.m. Prahy.

Řada z nás je absolventy rozličných kurzů první pomoci, mnozí vlastníme doklad o absolvování takového kurzu. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Staneme-li se např. svědky úrazu, nehody, neštěstí, je mnohem důležitější umět se rozhodnout co dělat, než znát přesný způsob jak a kolikrát to dělat. Jde-li někomu v našem okolí o život, je důležité situaci správně vyhodnotit, rozlišit podstatné od nepodstatného a vhodně reagovat.

Sponzorem akce je společnost Eurofarms, s.r.o.

Dokud podobnou situaci neprožijeme, těžko odhadneme, jak se budeme chovat, zda najdeme odvahu a nebudeme váhat, protože příliš času na rozhodnutí v takové situaci není. Kromě nezbytných teoretických informací vám dáme především možnost vyzkoušet si „nanečisto“ své reakce. Budeme vás rozptylovat zábavným programem, jehož součástí budou simulované situace stavů, kdy je ohrožen život někoho z vašeho okolí. Umožníme vám vyzkoušet si správné rozhodování v situaci, kdy to nečekáte, a vaše rozhodování a postup zhodnotí v bezprostřední zpětné vazbě odborník – lékař.

V problematice první pomoci panuje řada mýtů, z nichž mnohé mohou být životu nebezpečné. Pomůžeme vám zorientovat se v tom, co je a co není důležité. Neslibujeme vám, že v reálném životě nebudete mít problémy, nepocítíte paniku a bezmoc, když se setkáte tváří v tvář s ohrožením života druhého člověka, ale možná pocítíte, že „něco trochu podobného“ už jste jednou dělali a podruhé to bude o něco snazší.

Pilným a zvědavým studentům nabízíme webovou stránku našeho lektora – www.zachrannasluzba.cz.


Hodnocení účastníků

Pár dojmů našich účastníků… a jako bonus odpověď na dvě otázky, které jsme jim položili:

Jsem jednou z absolventek pilotního kurzu První pomoc prožitkem. Kurz mě nadchl a všem ho vřele doporučuji, protože se zabývá velice zajímavou problematikou. Neocenitelná pro mě byla zkušenost stát se zachráncem nanečisto pod dohledem a s komentářem špičkového odborníka v tomto oboru.

Setkala jsem se tu s mnoha milými a příjemnými lidmi. Byl to prostě po všech stránkách příjemně a užitečně strávený víkend.

Eva Novotná, učitelka

Víte, jak byste se zachovali tváří v tvář autonehodě, infarktu, zkrátka v situaci, kdy váš bližní nejeví známky života? Víte, jak efektivně a správně reagovat, abyste udělali vše pro záchranu života, je-li člověk v ohrožení? Pokud ne a pokud byste si tyto dovednosti chtěli „prožít“, přihlaste se na víkendový kurz: PRVNÍ POMOC PROŽITKEM“.

Zábavnou a účinnou formou si osvojíte základní dovednosti, díky prožitkové formě kurzu se vám vryjí do paměti a určitě budete o něco klidnější při představě, že byste skutečně museli zachraňovat člověka, který už se zdá být jednou nohou na druhém břehu.

Květa Fořtová, učitelka, překladatelka

Doufám, že díky tomuto víkendu se mě v případě potřeby nezmocní panika, ale začnu fungovat, protože díky prožitým nečekaným zachraňovacím akcím vím, jak postupovat a že méně je někdy i více.

Jarka Pikhartová, státní úřednice

Bylo to lepší, než jsem čekal.

Vojtěch Říha, firemní ředitel


Zeptali jsme se účastníků:

Co si myslíte o prožitkové formě výuky právě v oblasti první pomoci?

Je to zřejmě ta nejvhodnější forma, protože člověk vnímá situaci všemi smysly, při tom všem spolupůsobí také emoce a je zapojena pravá mozková hemisféra.

Luboš Říčař, poradce v oblasti softwaru

Forma výuky prožitkem je podle mě v oblasti první pomoci velmi vhodná, při praktickém zachraňování „postiženého“ a následném komentování situaci jsem několikrát uvědomila, že jsem mohla udělat a přitom neudělala spoustu věcí, které by mě v učebně nenapadly a přitom by v terénu mohly někomu velmi pomoci. Pokud člověk v roli zachránce nanečisto něco udělat může a neudělá to, uvědomí si to a bude si to sakra dobře pamatovat.

Eva Novotná, učitelka

Myslím, že tato forma výuky je zajímavá a zábavná. Účastníci se aktivně podílejí na jednotlivých zásazích, jsou vtaženi do děje a mohou si sami situaci osahat.

Luboš Vrbický, technik

Jelikož mohu srovnávat s jiným – běžným kurzem PP, který jsem absolvovala, jsem přesvědčená o tom, že směr výuky prožitkem je v této oblasti určitě správný. Jednotlivé „prožité“ situace jsou a věřím, že zůstanou v mé paměti. V oblasti první pomoci je tato metoda o to důležitější, že jde o znalosti a dovednosti, které souvisejí se zdravím popř. životy lidí.

Květa Fořtová, učitelka, překladatelka

Myslím si, že vzdělávání v první pomoci je jedna z těch oblastí, kde je zapotřebí kombinovat jak teoretickou, tak i praktickou část výuky. Praktická část je často ale opomíjena a místo toho jsou studenti zahlcováni memorováním pro ně nevyužitelných poznatků. Takže jednoznačně oceňuji „prožitkovou“ výuku. Uvědomíme si například, že člověk s charakteristikou „zpocený, bledý, dýchavičný“ vypadá v reálu o dost jinak, než tahle tři slova napsaná v učebnici.

Hanka Dlouhá, studentka

Rozhodně je to vhodnější forma než pouhá přednáška. Těžko se učit teoreticky o věcech, které člověk bude používat pouze prakticky. Alespoň trochu si umím představit situaci, jak by asi vypadala.

Lukáš Folk, učitel

Výuka formou prožitkem je velmi vhodná. Nové vědomosti a dovednosti si upevňujeme společně s nějakými pocity. Ať už to jsou emoce pozitivní či negativní, vždy je vazba silnější. Člověk si bude lépe pamatovat zážitek, který se dotkl „srdce“ spíš, než jen prostou přednášku nebo procvičování, kdy se stojí fronta na „andulu“, a každý si jen odbyde to, co musí.

Renata Kocourková, studentka


Komu nabízet tento kurz?

Jsem moc ráda, že jsem se této akce zúčastnila. Doporučila bych ji všem. V práci jsem o tom vyprávěla kolegyním a docela mi i záviděly… ale v dobrém.

Marie Vracovská, zdravotní sestra

Tato forma nemusí být rozhodně omezena na nějakou určitou cílovou skupinu, může být určena prakticky všem. Dobrou cílovou skupinou mohou být asi učitelé, organizátoři různých táborů a aktivit pro děti apod.

Luboš Říčař, poradce v oblasti softwaru

Cílovou skupinou by dle mého názoru mohly být starší děti, hlavně středoškoláci (nabízí se zde ideální spolupráce se školami)… A dospělí? Ti samozřejmě také.

Květa Fořtová, učitelka, překladatelka

Podle mého je kurz spíše pro dospělé, možná od dorostu.

Luboš Vrbický, technik

Všem a povinně. Jako součást výuky již od dětství, aby se takovéto základy dostaly do společnosti stejně jako používání záchodů a staly se naprosto běžnou dovedností …a to nemám na mysli pouze vlastní zachraňování, ale např. i smysluplné volání pomoci.

Lukáš Folk, učitel

Tuto formu výuky bych doporučila dospělým naprosto s čistým svědomím. Pro děti je ta forma (prožitek) podle mě ještě účinnější (co se v mládí naučíš, v stáří jako když najdeš – nebo jak je to chytrý přísloví).

Helena Daňková, studentka