Praktický průvodce mikrosvětem - březen 2016 - DVPP

24.3.2016

Jednodenní seminář pro učitele přírodopisu a biologie zaměřený na praktickou práci s mikroskopem s využitím úloh z naší internetové databáze Praktický průvodce mikrosvětem.

Akce je akreditována v systému DVPP – č j: MSMT- 1 5364/2015–1–586.

Máme za sebou premiéru semináře určeného pedagogům. kteří se chtějí zdokonalit v mikroskopické technice. Semináře se zúčastnilo 9 pedagožek, které přijely z Českých Budějovic, Tábora, Písku, Benešova, Jindřichova Hradce, Prachatic, Kunžaku a Sezimova Ústí.

Na začátku jsme spolu s účastnicemi formulovali jejich očekávání. Na seminář přijely, aby načerpaly inspiraci, rozšířily si sbírku námětu na praktická cvičení se žáky, zdokonalily se v mikroskopické technice, naučily se připravovat praktická cvičení od A do Z.

Den byl intenzivně pracovní, viděli jsme pestrou škálu zajímavých biologických objektů, na konci byla na všech zúčastněných patrná značná únava… ale ze zpětné vazby vyplynulo, že očekávání byla beze zbytku naplněna a účastnice vyplněním dotazníku, stručnou charakteristikou akce i „zvířátkovou reflexí“ vyjádřily všeobecnou spokojenost s obsahem a organizací semináře.

Hodnocení je k nalezení jak na fotodokumentaci, tak v sekci hodnocení, kde vybíráme z dotazníků spokojenosti.

Informaci o seminářích Praktický průvodce mikrosvětem v roce 2017 naleznete zde.


Hodnocení účastníků

Slovní hodnocení je zdokumentováno na fotografii. Zde stručný výběr z dotazníků:

Pro hodnocení jednotlivých hodnocených kategorií jsme používali pětistupňovou škálu (odpovídající školní klasifikační stupnici):

1 = Vynikající, popř. určitě ano

2 = Velmi dobré, popř. spíše ano

3 = Dobré, popř. tak na půl

4 = Slabé, popř. spíše ne

5 = Nevyhovující; popř. určitě ne