Organizační zabezpečení pobytového kurzu GPdC

23.6.2014 - 25.6.2014

Stejně jako v loňském roce jsme se podíleli na organizačním a materiálním zabezpečení pobytové vzdělávací akce pro Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře. Jednalo se o Pobytový kurz v přírodě pro sekundu.

V souladu se stanovami a cíli OS nabízíme školám nejen přípravu akce tzv. na klíč, ale také spolupráci a pomoc při zabezpečení akcí, které jsou po programové stránce zajištěné školou. OS v těchto případech akci organizačně a materiálně zabezpečí, pedagogové školy pak připraví pro žáky program se vzdělávacím obsahem.