Projektový den pro primu GPdC v Táboře

12.12.2008

Na pátek 12. 12. 2008 je připraven Projektový den pro primu táborského Gymnázia Pierra de Coubertina se zaměřením na mediální výchovu a český jazyk…

Na pátek 12. 12. 2008 je připraven Projektový den pro primu táborského Gymnázia Pierra de Coubertina se zaměřením na mediální výchovu a český jazyk. Žáci se stávají reportéry, redaktory a fotografy a po celý den řeší jednu velkou záhadu…

Sponzorem akce je společnost Eurofarms, s.r.o.

Program projektového dne byl rozdělen do třech bloků: první část dopoledního programu byla zaměřena na motivaci, druhý blok byl věnován zpracování dvou pracovních listů s novinářskou tematikou a třetí pak prezentaci výsledků projektu a závěrečné evaluaci projektového dne.

Motivací dne se stala „ztráta“ učitelky českého jazyka. Prožitek a simulované reálné situace dodaly dětem inspiraci a vhodně je stimulovaly k určené práci na projektu – tvorbě vlastních novin. Dvacet sedm žáků pracovalo v pěti skupinkách, rozdělili si role v redakci, komunikovali s občany obce, pracovali s denním tiskem a fotografiemi a napsali několik novinových zpráv podle zadání v připravených pracovních listech. Nakonec studenti zpracovali vše v elektronické podobě tak, aby mohli všichni společně zhlédnout všechna vzniklá novinová čísla. Učitelé školy a lektoři na závěr vyhodnotili prezentace všech pěti redakcí a všichni žáci si odnesli domů kromě nevšedních zážitků také drobné odměny.


Hodnocení účastníků

Hodnocení třídního učitele.

Projektový den primy na téma mediální výchova nebyl jen o médiích. Přínosem pro třídu jako kolektiv byla práce ve skupinách, kdy si žáci zkoušeli sestavit vlastní redakci a „vydat“ své noviny a také se poznat při práci z trochu jiné stránky. Seznámili se s různými novinářskými slohy a rubrikami v novinách nejen čtením, ale i svou vlastní tvorbou.

Kromě práce novinářské (reportéři, grafici …) si díky zápletce celého dne vyzkoušeli i práci „detektivní“. Pracovali v „terénu“ i v „redakci“, uplatnili své jazykové dovednosti, svůj vtip i schopnosti práce s počítačem a internetem. Na závěr se jednotlivé redakce pochlubily svými výtvory před ostatními. Domu odjížděli stejně jako já s pocitem příjemně, zábavně a zajímavě stráveného dne.

třídní učitel Lukáš Folk