Teambuildingový den pro sborovnu

28.8.2014

V rámci přípravného týdnu přijedou pedagogové ze ZŠ Školní náměstí v Sezimově Ústí do Hlavatec, aby spolu, v programu připraveném jim na míru, začali školní rok 2014/2015 trochu jinak, než je obvyklé.

Teambuildingový program pro tuto školu realizujeme na objednávku. Akce probíhá v rámci projektu Školy v pohybu – http://www.skolyvpohybu.cz/.


Hodnocení účastníků

„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“

Jan Werich by byl zřejmě spokojený, kdyby pobyl s věkově různorodou partou sezimoústeckých kantorů a kantorek, kteří pod taktovkou výborně připravených lektorů z občanského sdružení Mimoni nejenže koukali, ale i hráli, vymýšleli, konstruovali, kreslili, psali, počítali, potili se, smáli se a to všechno společně, dobrovolně, s chutí a zápalem pro věc.

Bylo jedno, jestli byla v týmu paní řídící, družinářka, či kantor, všichni jsme měli stejné možnosti a stejnou startovací pozici. Někdo uměl kopnout do míče na jeden dotek, jiný perfektně ovládal uzly, další byl rozený konstruktér. Chlapi šli do konfrontací po hlavě (a to doslova), ženy více zvažovaly a taktizovaly.

Celý program měl dynamiku a spád, naši „mimonští“ lektoři byli u všeho a žádný náš dotaz je nedokázal vyvézt z konceptu. Jestli pro náš tým platí citát pana Wericha, pak s Mimoni by mohla rezonovat slova řeckého filosofa Hérakleita:

„Nejkratší cesta k věhlasu je stát se dobrým.“ A oni dobří vskutku jsou.

Za pedagogický kolektiv ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí, napsala Petra Kukačková