Organizační zabezpečení exkurzí pro GPdC

19.6.2013 - 26.6.2013

Podíl na organizačním a materiálním zabezpečení dvou vzdělávacích akcí pro Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře – Biologické expedice – S kolem kolem Tábora a Sportovního pobytu pro sekundu.

V souladu se stanovami a cíli OS nabízíme školám nejen přípravu akce tzv. na klíč, ale také spolupráci a pomoc při zabezpečení akcí, které jsou po programové stránce zajištěné školou. OS v těchto případech akci organizačně a materiálně zabezpečí, pedagogové školy pak připraví pro žáky program se vzdělávacím obsahem.