První pomoc pro Eurofarms

23.11.2012

Letošní školicí den ve firmě Eurofarms s.r.o. se konal v Hotelu Sloup a byl spojený s tradičními „Dožínkami“. Nejdříve se školilo a pak veselilo :-)

Školení se tentokrát zúčastnili nejenom zaměstnanci pobočky ve Vlastiboři, ale i jejich kolegové z Jihlavy. Vzhledem k omezenému prostoru a poměrně velkému počtu účastníků bylo letos vedením společnosti upřednostněno čistě teoretické školení místo praktického workshopu. Přednášku vedl zdravotnický záchranář Dominik Horn, DiS., který působí i jako lektor vzdělávacího centra ZZSHMP.


Hodnocení účastníků

1. Jak Vám vyhovovalo školení v podobě frontální přednášky?

2. Uvítal/a byste interaktivnější formu školení nebo považujete teoretické školení za dostačující a proč?

3. Bylo pro Vás školení svou délkou a obsahem dostačující nebo jste některá témata postrádal/a? Jaká?

Upřednostnil bych formu s větším zapojením účastníků, většina otázek do publika se nesetkávala s dostatečnou odezvou.

Určitě bych rád viděl i praktické ukázky některých činností (např. manipulace s osobou v bezvědomí, nepřímá masáž srdce) s možností sám si je vyzkoušet.

Myslím si, že školení obsahovalo nezbytné minimum informací, v případě většího rozsahu bych zařadil více konkrétních případů z praxe a jejich řešení.

Ing. Martin Smrž, kontrolor nákupu

Zajímavé a mně vyhovuje.

Nemusím mít tak akční styl.

Dostačující. Zajímalo by mě téma opilci a přístup k nim při poranění.

Jaroslav Liška, operátor samochodného postřikovače

Ne.

Ano, uvítal. Samotná teorie je v případě první pomoci určitě nedostačující.

Obsahem nedostačující. Jsem přesvědčen, že toto školení nijak nezvýšilo schopnost posluchačů poskytnout první pomoc. 10% času věnovaného významu čísla „155“ bylo zbytečnou ztrátou času.

Ing. Jaroslav Hampl, agronom pro energetické plodiny