PPP - Open aneb Na vlastní kůži pro občany obce Hlavatce

1.9.2012

OS Mimoni ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje uspořádalo odpoledne s první pomocí prožitkem pro malé i velké občany Hlavatec, Vyhnanic a Debrníka.

Školicí středisko v Hlavatcích bylo zázemím pro realizace Evropského projektu http://ppp.mimoni.cz/ a řada místních obyvatel se ochotně zapojila do aktivit v rolích figurantů. Projektový tým jako poděkování obci a jejím obyvatelům připravil otevřené školení pro občany obce, s doprovodným programem pro děti.

Akce se konala ve školicím středisku a přilehlém okolí, v sobotu, 1. září od 13.00 do 18.00 hodin a byla zaplněna do posledního místa.

35 účastníků ve věku 14 – 67 let absolvovalo v průběhu odpoledne 3 bloky programu se zážitkovými prvky. Součástí akce byl i doprovodný program pro děti účastníků, do kterého se zapojilo 19 dětí.


Hodnocení účastníků

Účastníci školení se ve svém hodnocení vyjadřovali k těmto 3 bodům:

1. Bylo pro Vás dnešní školení přínosem? Pokud no, v čem?

2. Líbila se Vám prožitková forma výuky a její zaměření na praktickou stránku poskytování PP? Pokud ano/ne, z jakého důvodu?

3. Zhodnoťte krátce přístup lektorů a spolupráci s nimi (srozumitelnost, komunikativnost, empatie).

 1. Ano, získala jsem povědomí, jak poskytnout první pomoc v praxi a trochu jsem se zbavila strachu, že nebudu vědět, jak reagovat.
 2. Ano, co si člověk vyzkouší v praxi, je tisíckrát lepší než veškeré teorie.
 3. Lektoři byli výborní.

Lenka Matyášová

 1. Ano, ujasnění pravidel první pomoci, nácvik konkrétních postupů.
 2. Ano, neboť v takových situacích člověk neumí správně reagovat, i když teorii zná. Je dobré si vše nacvičit prakticky.
 3. Naprostá srozumitelnost.

Monika Váchová

 1. Ano, zjistila a uvědomila jsem si své nedostatky v poskytování první pomoci.
 2. Ano, ověření v praxi je vždycky nejlepší :-)
 3. Všechno na výbornou!

Broňa Boháčová

 1. Ano. Ve všem. Uvědomění, že jsem dosud nevěděla, jak se chovat. Teď už vím!
 2. Ano. Prožití reálných příhod si člověk lépe zapamatuje.
 3. Vše na jedničku.

Lenka Horváthová

 1. Ano, připomněla jsem si zásady správného poskytování první pomoci.
 2. Ano, pěkné bylo simulování různých stavů a úrazů – bylo to jako skutečné a navodilo prožitek v opravdové situaci.
 3. Lektoři byli skvělí!

Helena Koubová

 1. Ano, ujasnila a připomněla jsem si zásady první pomoci. Děkuji!
 2. Ano líbila. Pokud by to bylo pouze formou přednášek, určitě bychom si toho tolik neodnesli. Bylo to zábavné a určitě nejen já, ale i ostatní jsme se hodně naučili.
 3. Vše bylo naprosto srozumitelné. Ochotně odpovídali na námi vznesené dotazy.

Eva Vrkočová

 1. Rozšíření znalostí v oblasti poskytování první pomoci.
 2. Praktické vyzkoušení si dané situace je účinnější než prosté teoretické školení.
 3. Lektoři super!!

Josef Smrž

 1. Ano, dozvěděla jsem se věci, které jsem dříve nevěděla a utvrdila se v tom, v čem jsem si nebyla jistá.
 2. Ano, líbila. Vyzkoušeli jsme si poskytování první pomoci v praxi, což považuji za velice důležité.
 3. Vše bylo srozumitelné, lektoři vše dobře a ochotně vysvětlili a uvedli v reálných situacích.

Jana Lískovcová