První pomoc – „Poslechni, osahej, zapamatuj“

16.12.2011

Stalo se již nepsanou tradicí, že součástí zakončení kalendářního roku firmy Eurofarms s.r.o. je školení první pomoci. I když by mnoho lidí mohlo namítat, že „je to furt stejný“, opak je pravdou. Letošní školení s podtitulem „Opakování je matka moudrosti“ se zaměřením především na praktickou stránku věci bylo akční a zábavné a vyvrátilo všechny teorie o tom, že školení je vždycky nuda.

Přednášku tentokrát vedl Dominik Horn, DiS., zdravotnický záchranář ZZS hlavního města Prahy. V první polovině přednášky nechybělo oživení nezbytné teorie formou testu protkaného zajímavou diskusí k různým tématům a pak už se jen resuscitovalo, ošetřovalo a debatovalo.

Tato forma školení vyvolala mezi účastníky velké nadšení a snad nikdo nezůstal jen sedět na židli.

Několik fotek a hodnocení účastníků si můžete prohlédnout níže spolu s hodnocením některých účastníků.


Hodnocení účastníků

Jak hodnotíte praktickou formu školení a v čem vidíte její silné a slabé stránky?

Určitě je lepší, než jen poslouchat teorii. Proto se mi dnešní přednáška velmi líbila. Dozvěděli jsme se mnoho nových a velmi důležitých informací souvisejících se záchranou lidského života.

František Vašta, agronom

Přednáška byla velmi poučná, oceňuji zvláště lidskou formu a zaměření na praktickou stránku věci.

Zdeněk Kaisler, traktorista

Školení velmi pěkné a názorné. Zatím nejlepší.

František Novotný, brigádník

Na každé přednášce, které se účastním s Vámi, nacházím nové věci, které ovlivňují nejen poskytnutí první pomoci, ale zejména komunikaci a ohleduplnost mezi námi navzájem. To považuji za největší krok k prevenci, jak předcházet havárii nebo úrazu samotnému. Čerpám informace pro vlastní práci. Děkuji.

Ing. Michal Horňák, technik

Velmi pěkná a názorná prezentace, která svou formou vzbuzovala zájem a pozornost. Možnost vše si osahat a vyzkoušet hodnotím jako velké plus celého školení.

František Malecha, elektrikář