Spolu mimo školu – 1.B

14.9.2011 - 16.9.2011

Spolu mimo školu je dvou a půl denní pobytová akce připravená ve spolupráci OS Mimoni a pedagogů GPdC Tábor. Cílem pobytu bylo umožnit žákům lépe se adaptovat na prostředí nové školy, seznámit se s novými spolužáky, třídním učitelem a vyučujícími ve třídě.

Druhého běhu se zúčastnilo 28 žáků třídy 1. B a jejich třídní učitelka, na společenský večer se přijel ředitel školy a 3 další pedagožky. Počasí vyšlo na jedničku, a jak se kurz povedl, to zhodnotili studenti i třídní učitelka. Hodnocení je uvedeno pod fotografiemi.


Hodnocení účastníků

Zeptali jsme se účastníků:

Co nového si se během pobytu o sobě dozvěděl nebo naučil?

Naučila jsem se vnímat ostatní a jejich chování.

Eliška

Že není pro mě zas tak složitý bavit se s ostatníma lidma.

Alex

Tvůj nejzajímavěší zážitek?

Tvoření koláže – reklamy na tento kurz. Bylo to zábavné a v naší skupině jsme si díky tomu užili spoustu legrace.

Bohunka

Nejvíce se nám líbilo, když jsme měli přetočit deku, aniž bychom se dotkli země.

Hanka, Lucka

Doporučil/a bys tuto akci spolužákům?

Určitě bych tuto akci doporučila všem. Strávíte pár dnů s kamarády a můžete se o nich dozvědět něco víc.

Jitka

Určitě ano. Je to sranda.

Lucka

Tuto akci bych určitě doporučila! Kolektiv se stmelí dohromady a přitom zažijete plno legrace.

Monika

Co bys v kurzu změnil nebo vynechal?

Odlehčil bych časový plán a nedupal na něj zas tak moc. Přidal bych „hutu tutu“.

Petr

Víc volného času. Tolerance pozdních příchodů, alespoň 2 minuty.

Radim, Dominik, Radek, Štěpán

Změnil bych časy na splnění úkolů, které byly příliš krátké.

Pavel

Hodnocení třídní učitelky:

Po stránce organizační adaptační kurz perfektně zajištěn. Studenti maximálně „zaměstnáni“, pravidla soutěží srozumitelně prezentována, vyžadováno jejich dodržování. Vhodně prostřídána místa pro aktivity: společenská místnost, terén v přírodě, hřiště.

Po obsahové stránce – vynikající úroveň. Úkoly rozvíjející intelekt, zajímavé sportovní soutěže, které současně nepostrádaly vtip. Díky promyšlené přípravě lektorů docházelo mezi žáky k maximální sociální interakci během her a soutěží, a tak měli možnost dobře se poznat.

Takže za své nasazení ve dnech 14. – 16. 9. 2011 – Pepa, Lea, Marek a Jirka – 1*.

Skvěle jsem se bavila a současně i lecčemu přiučila.

Mgr. Zdeňka Ďuricová