Spolu mimo školu – 1.A

21.9.2011 - 23.9.2011

Spolu mimo školu je dvou a půl denní pobytová akce připravená ve spolupráci OS Mimoni a pedagogů GPdC Tábor. Cílem pobytu bylo umožnit žákům lépe se adaptovat na prostředí nové školy, seznámit se s novými spolužáky, třídním učitelem a vyučujícími ve třídě.

Třetího běhu se zúčastnilo 31 žáků třídy 1. A a jejich třídní učitelka. Žáci 1. ročníku dvojjazyčného česko-francouzského gymnázia byli při programových aktivitách stále v kontaktu s francouzštinou, zejména pak s francouzským lektorem, který byl jedním ze členů lektorského týmu. Na společenský večer se přijelo podívat dalších 8 pedagogů vyučujících ve třídě, většinou se jednalo o učitele z francouzské sekce. Přijely opět také obě zástupkyně ředitele. Hodnocení kurzu je níže na stránce spolu s fotografiemi.


Hodnocení účastníků

Zvolená forma: čtyřlístek

Na závěr adaptačního pobytového kurzu Spolu mimo školu byli žáci 1. A Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře požádáni, aby své dojmy z kurzu shrnuli do tzv. čtyřlístku. Čtyřlístek spočívá v tom, že obsah pobytu shrnou do jednoho zastřešujícího výrazu (podstatného jména), dvou výrazů, které pobyt charakterizují (většinou přídavná jména), tří činností a jedné věty o čtyřech slovech.

Ukázku několika čtyřlístků si můžete přečíst zde:

SPOLUPRÁCE

ZÁBAVNÝ DOBRÝ

BĚHAT PŘEMÝŠLET ZPÍVAT

BYLO TO MOC DOBRÝ.

(Josef)

ZÁBAVA

DOBRÁ HUSTÁ

BĚHÁNÍ S´IL VOUS PLAIOVÁNÍ HRANÍ POKERU

BYLO TO TU DOBRÝ.

(Kuba)

ZÁBAVA

LENIVÝ KRÁSNÝ

BĚHÁNÍ HRANÍ HRANÍ POKERU

S´IL VOUS PLAIT.

(Rachma)

KARAOKE

ZÁBAVNÝ DOBRÝ

BAVIT SE ZPÍVAT HRÁT

BYLO TO OPRAVDU SUPER!

(Kika)

ZÁBAVA

SUPER HUSTÝ HRÁT BAVIT SE ŘEHTAT SE

BYLA TO SUPER SRANDA.

(Zuzana)

Hodnocení třídní učitelky

Adaptačního kurzu jsem se v roli třídního učitele zúčastnila poprvé, nabídku této akce jsem přivítala a moje očekávání se zcela naplnila. Lektoři měli celý program do detailu promyšlený a připravený, výborně komunikovali s dětmi, které dokázali k jednotlivým aktivitám správně motivovat. Skladba aktivit byla pestrá a umožnila dětem vzájemně se poznat v mimoškolním prostředí, vyzkoušet si týmovou práci, hry daly dětem šanci prosadit se v různých oblastech a dozvědět se něco o druhých, ale i sám o sobě. Celý kurz třídu stmelil a upevnil vnitřní vazby. Velice kladně hodnotím fakt, že program reflektoval bilingvní charakter třídy. Děti byly v průběhu celého kurzu v přímém kontaktu s francouzštinou, pravidla her byla vysvětlována v obou jazycích, v některých případech byla francouzština přímou náplní, děti měly možnost naučit se obraty používané v každodenním životě, nová slovíčka, nové písničky. Tím kurz přispěl k motivaci pro další studium francouzštiny, což je v případě bilingvního studia důležitá skutečnost. Já v roli třídního učitele jsem u každé aktivity měla možnost být buď přímým účastníkem, pozorovatelem, nebo se podívat na organizaci. Svoji novou třídu jsem tím mohla poznat „zevnitř“ i „zvenku“, čímž jsme se vzájemně sblížili mnohem dřív a víc, než kdybychom se poznávali postupně ve školním prostředí. Adaptační kurz podle mého názoru stoprocentně splnil svůj cíl – usnadnit dětem adaptaci na nové školní prostředí a připravit jim dobré „startovací podmínky“ pro studium na našem gymnáziu.

V Hlavatcích, 23.9.2011; Kateřina Rinkeová