Žádné čáry v Benešově

18.8.2011

Základní kurz první pomoci „První pomoc nejsou žádné čáry“ proběhl tentokrát v Benešově a byl organizován pro pracovníky společnosti BAEST, a.s. Kurz byl zaměřen na život ohrožující stavy s důrazem na provádění neodkladné resuscitace. Pozornost byla věnována také problematice úrazů.

Že méně je někdy více, že je lépe chvilku přemýšlet než neprodleně a zbrkle konat, a že i znalostí několika opravdu jednoduchých pravidel a s využitím několika jednoduchých pomůcek lze reálně zachránit lidský život, či získat několik cenných minut, které mohou o životě a smrti rozhodnout, to byla hlavní témata kurzu první pomoci, organizovaného pro společnost BAEST, a.s. – Benešov.

Lektorem, který kurz vedl, byl MUDr. Ondřej Franěk a jak je jeho dobrým zvykem, výklad štědře prokládal zkušenostmi z praxe a nezřídka jej doplnil i „hereckými výstupy“ – scénkami ze života.

Při výkladu pana doktora čas ubíhá velmi rychle a zjišťujete, že se dobře bavíte, i když jde o téma docela vážné. Díky příběhům ze života pak nemáte problém nejen za hodinu, popř. večer téhož dne…, ale mnohdy i po mnoha dnech či týdnech, při vyprávění svým přátelům a známým, poměrně přesně interpretovat „jak se to správně dělá, nebo dělat má“. A dost možná, že se Vám to vybaví i v situaci, kdy opravdu půjde o život a vy vystoupíte z bezradně přihlížejícího davu a dokážete účinně poskytnout pomoc.


Hodnocení účastníků

První kurz PRVNÍ POMOCI, který ve mně zanechal emocionální stopu = určitě bych si živě vybavila co dělat, kdykoli bych to právě potřebovala. Pro naši společnost je známkou skutečné kvality kurzu, když zanechá emocionální stopu, neboli je spojený s emocionálním zážitkem, a to tento kurz rozhodně byl. A to od první chvíle, kdy zazněl ze záznamu telefonát ženy volající o pomoc, kdy se v přímém přenosu lámal okamžik bytí a nebytí… Myslím, že už v tomto okamžiku (a možná až právě tehdy) si všichni přítomní uvědomili důležitost sdělení, které k nám přichází.

K osobě lektora – vynikající odborník, zřejmě i člověk na svém místě. Z přednesu bylo naprosto jasné, jak svou práci miluje a bere ji jako poslání. Myslím, že již toto je 50% úspěchu lektora – když věří tomu, co říká. K tomu je lektor i rozený exhibicionista a vše podává naprosto srozumitelnou-lidskou řečí, takže školení rozumí naprosto všichni – od TOP manažerů po posledního dělníka.

Kurz pro nás byl velikým přínosem – dopad byl zřejmý a hodnotitelný již v jeho průběhu. Zcela určitě budeme se sdružením i Panem Doktorem spolupracovat i v budoucnosti.

Více takovýchto lidí a sdělení – méně nutnosti jeho aplikace.

Vladimíra Polívková, Personální ředitelka holdingu BAEST


Ráda bych uveřejnila těchto pár řádků, protože kurz první pomoci, který se u nás včera konal, byl opravdu výjimečný. Nejenže mě upoutalo vyprávění, ale díky praxi pana doktora jsem se dozvěděla tolik věcí, které opravdu jsou v praxi využitelné – a jednoduše, že mě to až překvapilo. Nejvíce se mi líbí, že celá první pomoc spočívá právě na přirozeném chodu organismu člověka. Jsem přesvědčená, že i takováto relativně krátká přednáška mi dala hodně – dokázala mě oprostit od strachu a dodat mi odvahy. Tímto děkuji panu doktorovi, že se této věci věnuje a šíří ji dál – pro mě jednoznačně přínos.

Jana Studničková, Projektový asistent BAEST, a.s.


Velice zdařilý trénink první pomoci jak po stránce obsahové, tak způsobem provedení. Výklad lektora byl poutavý a ucelený. Za velice přínosné považuji prokládání výkladu autentickými nahrávkami a simulacemi projevů zraněné/nemoc­né osoby.

Hana Bolbolová, Koordinátorka projektů LZ a asistentka BOZP BAEST, a.s.