Spolu mimo školu - 1.A 2020

9.9.2020 - 11.9.2020

Poslední turnus letošních adapťáků byl připraven pro 1.A šestiletého bilingvního česko-francouzského studia lektorským týmem Martina Smrže.

Na poslední turnus dorazilo 18 studentů 1.A se svou třídní učitelkou.

Jako již posledních několik let vede tým bilingvního studia lektor, který je sám absolventem stejného typu studia. V týmu s ním letos spolupracovaly dvě další absolventky a to osmiletého oboru studia na GPdC. Tedy tento kurz vedl 100% absolventský tým GPdC :-).

Počasí vyšlo trochu hůř (občas sprchlo), žádná hrůza to ale nebyla. Na druhou stranu, jako již několik let, se povedlo, že na společenském večeru „francouzské“ třídy se sešla pěkná skupinka učitelů ve třídě + učitelů z francouzské sekce – přijelo jich 5 a užili si s dětmi čtvrteční večer.