Doškolovací kurz POUČENÝ + ZDRAVOTNÍK 2020 (otevřená akce)

5.10.2020 - 7.11.2020

Akreditovaný kurz pro absolventy kurzů POUČENÝ a ZDRAVOTNÍK, vypisujeme jednou do roka a je určen všem absolventům (nejen) našich kurzů první pomoci, kteří si chtějí aktualizovat své znalosti a oprášit své dovednosti.

Prezenční akce kurzu připadá na sobotu 7. 11. 2020.

Zájem o doškolovák nám prosím sdělte vyplněním dotazníku předběžného zájmu.

Dotazník pro pedagogy zde.

Dotazník pro veřejnost zde.