Praktický průvodce mikrosvětem – prezentace výsledku projektu

22.1.2011

V sobotu 22. 1. 2011 se ve vzdělávacím středisku v Hlavatcích – v sídle OS – konalo představení výstupu dvouletého projektu Praktický průvodce mikrosvětem. Jeho cílem bylo vytvořit databázei návodů pro úlohy na mikroskopická praktika z přírodopisu a biologie.

Celkem 29 účastníků se sešlo v sobotu časně odpoledne v prostorách vzdělávacího střediska v obci Hlavatce. Kromě sedmičlenného autorského kolektivu, dalších členů realizačního týmu a členů sdružení přijali pozvání také zástupci některých partnerů projektu (s. p. Lesy ČR; Eurofarms, s. r. o; WIFI Hlavatce) a další hosté.

Účastníci setkání si mohli vyzkoušet práci s mikroskopickou technikou společnosti Mikroskopy Arsenal, s. r. o. a prohlédnout si mikroskopické preparáty, které jim připravily studentky z táborského Gymnázia Pierra de Coubertina.

Hlavním programovým bodem setkání byla rekapitulace průběhu projektu, kterou připravila koordinátorka projektu a vedoucí autorského kolektivu Mgr. Pavla Trčková a představení internetové databáze úloh se všemi jejími funkcemi, kterou provedl tvůrce databáze a webmaster OS Jan Jakeš.

Internetová databáze úloh je v provozu na adrese http://mikrosvet.mimoni.cz.

Databáze je určena učitelům základních a středních škol. Pět ukázkových úloh bude přístupných volně, k ostatním úlohám získají učitelé škol přístup po registraci školy a zadání přihlašovacích ú­dajů.