Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) - 2020 (otevřená akce)

17.2.2020 - 29.3.2020

Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí pořádáme tradičně již jen jednou ročně a to na konci března.

Pozvánka na akci je zde. E-learning přihlášeným účastníkům zpřístupníme zhruba v polovině února.

Prezenční akce kurzu se koná 26. 3. – 29. 3. 2020 ve školicích středisku v Hlavatcích.

Akreditace DVPP (pro pedagogy): MSMT-15837/2019– 2– 698

Akreditace rekvalifikačního kurzu ZZA (pro nepedagogy) bude v březnu 2020 již nová, číslo zde tedy zatím neuvádíme.