První pomoc – „Nehoda není náhoda“

17.12.2010

Jak reagovat a co dělat, jsme-li svědky pracovního nebo jiného úrazu? A jaké jsou novinky v oblasti laické resuscitace? Na toto téma jsme připravili přednášku pro společnost Eurofarms, s.r.o. Termín konání 17. 12. 2010.

I letos se konala přednáška o první pomoci pro zaměstnance společnosti Eurofarms, s. r. o. Přednášející MUDr. Ondřej Franěk z pražské záchranné služby navázal tématem na předcházející roky. Letošní téma znělo „Nehoda není náhoda aneb první pomoc snadno a rychle“.

Pan doktor úvodem seznámil posluchače s novinkami v oblasti laické resuscitace. Dále se již přednáška ubírala směrem problematiky pracovních úrazů. Poutavou a srouzumitelnou formou vštěpoval posluchačům co a jak dělat když se stanou svědky úrazu. Jednotlivé kroky poskytnutí první pomoci, na které by měl každý z nás v dané situaci pamatovat, uváděl i na příkladech z praxe. Posluchači sledovali výklad místy téměř bez dechu. Chvílema to mezi nimi zašumělo jako v úle, to když došlo na úrazy, se kterými se již sami setkali. Se zájmem naslouchali přednášejícímu až do samotného konce. Pan doktor závěrem shrnul nejdůležitější body přednášky a dal prostor dotazům.

Posluchači se v hodnocení shodli, že přednáška pro ně byla velmi přínosná. Ocenili zejména jasný výklad poskytnutí první pomoci.

Hodnocení účastníků přednášky a pár fotografií si můžete prohlédnout níže.


Hodnocení účastníků

Jaké téma Vás v dnešní přednášce nejvíce zaujalo?

Velmi stručné a přesné zásady první pomoci při úrazech. Dobře zapamatovatelné.

F. Novotný, brigádník

Zásahy první pomoci při úrazech.

P. Peclinovský, technik

Jak přechovávat amputát.

V. Vaněk, THP

Vytahování zavalených.

P. Lachaut, traktorista

Další připomínky, postřehy v hodnocení:

Přednáška byla zajímavá, věcná a srozumitelná.

T. Podlaha, brigádník