Letní škola praktické biologie pro pedagogy (4. ročník)

15.7.2019 - 19.7.2019

Souběžně s letní školou biologie pro mládež proběhla i 40 hodinová vzdělávací akce (DVPP) pro učitele přírodopisu a biologie.

Letošní letní škola měla 3 účastníce, které přijely z dálky (Liberecký kraj, Jihomoravský kraj a Středočeský kraj).

Kromě mikroskopického pozorování a zpracování fotografií byly tradičně zařazeny i terénní odborné aktivity (exkurze – botanika, entomologie, odchyt ptáků) a také činnosti metodické a didaktické.

Program byl intenzivní, ale dle vyjádření účastnic velmi obohacující pro jejich pedagogickou praxi.


Hodnocení účastníků

Z dotazníků spokojenosti vybíráme v bodech:

Hodnotily účastnice Pavla, Petra a Šárka