Spolu mimo školu - 1.C

22.9.2010 - 24.9.2010

V termínu 13. – 24. připravujeme čtyři adaptační pobyty pro studenty prvních ročníků Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor.

Spolu mimo školu je dvou a půl denní pobytová akce připravená ve spolupráci OS Mimoni a pedagogů GPdC Tábor. Cílem pobytu bylo umožnit žákům lépe se adaptovat na prostředí nové školy, seznámit se s novými spolužáky, třídním učitelem a vyučujícími ve třídě.

Sponzorem akce je společnost ZZN Pelhřimov.

Program prvního dne dopoledne se odehrával ve škole a na jeho přípravě se podílela výchovná poradkyně a drogový preventista školy. Po obědě pak studenti s pedagogickým dozorem odjeli do Hlavatec a ve zdejším nově zrekonstruovaném objektu multifunkčního vzdělávacího střediska (budova bývalé základní školy) absolvovali dvoudenní prožitkový program pod vedením 3-členného lektorského týmu OS MIMONI.

Vyvrcholením programu byl poslední večer, na který byli pozváni také vyučující, kteří ve třídě učí. 7 vyučujících, kteří do Hlavatec přijeli, se zapojilo do 5 studentských týmů a ty změřily své nadání a dovednosti v několika soutěžních disciplínách.


Hodnocení účastníků

Zeptali jsme se účastníků:

1. Co jsi od tohoto kurzu očekával/a? Splnila se tvá očekávání?

Pavel: Očekával jsem, že se sblížím s ostatními, že se o nich víc dozvím a že si spolu užijeme srandu. Na 98 % to moje očekávání splnilo. Ty zbývající 2 % to bylo, když jsem spal.

Jana K.: Vůbec jsem nevěděla do čeho jdu. Ale mile mě to překvapilo a ti co nejeli o hodně přišli.

Dominika: Moje očekávání se splnilo. Poznali jsme lidi ze třídy úplně jinak, než kdybychom byli ve škole. Ledy se prolomily. Nikdy by jsme se o ostatních nedozvěděli to, co jsme se dozvěděli tady.


2. Doporučil/a bys tento kurz mladším spolužákům? A proč?

Michal: Určitě doporučil. Protože je tu sranda a člověk při společných hrách spolužáky více pozná a dozví se o nich různé věci a udělá si na ně názor. Lidi, kteří nejeli, by měli docela litovat.

Kuba V.: Doporučil určitě. Je to zábavné, na tři dny se vypadne ze školy a třídu to scelí.

Lucka Š.: Doporučila. Protože se víc poznají, je tady legrace a je to tu hezký.

Honza D.: Kurz bych určitě doporučil. Bavilo mě to. Hry mě bavily a líbil se mi včerejší večer (pozn. redakce – jednalo se o večer s karaoke a různými soutěžemi). A jak jsme hráli ten pakobal, to bylo taky takový zajímavý.


3. Jakými čtyřmi přídavnými jmény bys charakterizoval tento kurz?

Dominika: Zábavný, poučný, skvělý, náročný

Pavel: Přátelský, hravý, poučný, nezapomenutelný

Jana K.: Zábavný, krásný, příjemný, nápaditý

Honza D.: Zajímavý, hezký, klidný, zábavný


O hodnocení jsme také požádali jednoho z vyučujících, kteří se kurzu účastnili:

Organizace v místě realizace bez připomínek, stejně jako doprava. Administrativně dobře ošetřeno. Samotné ubytování a stravování poměrně dost kvalitní a „v novém“. Personálně byl kurz dobře zajištěn, lektoři se věnovali dětem výborně. Komunikace třídní učitel, lektoři taktéž dobrá. Personál v místě se choval nenápadně, kuchařky ochotné. Program veden profesionálně a lidsky.

Program vhodně členěn jak podle jednotlivých fází skupinové dynamiky, tak na činnosti venku a „vnitřní“ aktivity se sebereflexí a zpětnou vazbou na prováděné aktivity.

Organizační zajištění, administrativa, ubytování … 1– Personální zajištění a vedení programu … 1 Program … 1–

Celkové hodnocení … 1

Mgr. Petr Nývlt, učitel, protidrogový koordinátor