Praktický průvodce mikrosvětem - modul FOTO

10.5.2019

Čtvrtý z jednodenních seminářů pro učitele přírodopisu a biologie.

Tento seminář je tečkou za naší kolekcí jednodenních seminářů mikrosvěta. Je zaměřený na fotodokumentaci mikroskopických preparátů a následné zpracování fotografií.

Semináře se zúčastnilo 5 pedagožek.

Seminář je z celého cyklu nejnáročnější, protože zahrnuje velké množství práce s technikou (nejen laboratorní, ale také výpočetní). Absolventy akce jsme poprosili o zhodnocení semináře a zároveň i celého cyklu seminářů Praktický průvodce mikrosvětem.

Všechny semináře této kolekce jsou v nabídce i na školní rok 2019/2020 a lze je hradit z šablon. Více informací najdete v tomto letáku.


Hodnocení účastníků

Modul FOTO je čtvrtý z modulů semináře Praktický průvodce mikrosvětem, které jsem absolvovala. Pro mě určitě nejnáročnější, protože moc nekamarádím s technikou. Báječní lektoři mě ale pomohli všechny problémy překonat a výsledkem jsou pěkné fotky mnou vytvořených mikroskopických preparátů, na což jsem určitě hrdá.

Všechny čtyři moduly Praktického průvodce mikrosvětem jsou skvělou příležitostí pro učitele biologie naučit se něco nového, co lze použít v hodinách se žáky a i užít si mikroskopování, mít radost z bádání a objevování. Všem kolegům biologům ho vřele doporučuji.

Eva Novotná

Pozoruji na sobě zlepšení po každém absolvování kurzu, větší jistotu při práci s technikou – ať už se samotným mikroskopem nebo lupou, či počítačovými programy pro úprav fotografií. Inspirují mě možnosti využití různých technik (lakové otisky, roztlakové preparáty), seznámila jsem se se širokou paletou rostlin (nebo vzorků vod aj.), které jsou pro mikroskopii vhodné. A v neposlední řadě jsem se na každém semináři dobře bavila se stejně nadšenými kolegy. Poděkování hlavní organizátorce Pavla Trčkové a všem ostatním lektorům (Eliška prosí o doplnění – tedy za celý cyklus to v roli lektorů či laborantů byli Marie Trčková, Denis Cmunt, Petr Douda, Veronika Boháčová).

Eliška Turecká

Modul FOTO – náročnější, výhodou je, pokud už člověk někdy fotky upravoval. Inspirace pro vlastní tvorbu.

Celý cyklus seminářů – Úžasný. Vřele všem doporučuji, inspirace do výuky (pokusy, materiál, vybavení) ale hlavně setkání s podobně „ujetými“ kolegy. Pohoda, nadšení a zábava při týmové práci.

Eva Požárová

Praktický průvodce mikrosvětem – FOTO – krásná, ale pro mě dost náročná práce, co se týká pořizování fotografií ať už kamerou na mikroskop nebo mobilem. Za mě to chce určitě cvik a velkou dávku trpělivosti, aby byly fotografie co nejkvalitnější a stály za to. Děkuji Denisovi a Petrovi za velkou a nutnou pomoc s technikou.

Celkově se mi „Mikrosvět“ moc zamlouval, je fajn dělat na něčem, co nás baví a setkali jsme se s lidmi stejného založení a s takovým nadšením, jako sami máme. Úkoly byly zajímavé a inspirovaly mě do další práce.

Martina Sluková

Praktický průvodce mikrosvětem 4 – poučné, leč já jsem technický a počítačový lempl, takže využití nebude tak slavné. Pro práci s počítačem bych potřebovala doma mít k ruce Péťu nebo Denise (Pavlou bych nepohrdla) :-).

PMM – 1,2,3,4 – poučné…inspira­tivní…nové nápady, dovednosti…senza lidé… výborná organizace, materiály, které lze ve výuce využívat. Výborná odbornost lektorů. Celkově 1*

Ivana Turková