Angličtina žádná dřina II.

10.5.2019 - 25.5.2019

Angličtina žádná dřina II – Efektivní a efektní prezentace v angličtině Intenzivní tematický kurz angličtiny pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů určený pro pedagogy z Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor.

V pátek 10. května zahájilo 8 učitelů Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře a 1 manažer firmy Eurofarms seminář anglického jazyka. Tentokrát byl kurz nazvaný Angličtina žádná dřina II – Efektivní a efektní prezentace v angličtině tematicky zaměřený, jak už název napovídá, na tvorbu prezentací.

Kurz byl rozdělen na dvě části – 10. – 11. 5. 2019 se účastníci seznámili se strukturou prezentace v angličtině, osvojili si základní fráze, naučili se vyřešit – alespoň po jazykové stránce – technické problémy, které mohou při prezentaci nastat, reagovat na otázky publika, atraktivně zahájit i efektivně zakončit prezentaci apod. To vše za pomoci prakticky využitelných anglických frází.

Druhé setkání se konalo v pátek 24. 5. 2019 a mělo ryze praktický ráz. Účastníci kurzu se stali prezentujícími na konferenci a přednesli svou vlastní prezentaci na libovolné téma. Zúročili tak vše, co načerpali v první části kurzu. A že se bylo na co dívat! Pozvali nás na školní výměnu do Francie i Německa, seznámili nás s nejroztodiv­nějšími českými míchanými nápoji, osvětlili původ jednoho českého rčení i slabin české hokejové reprezentace, vyložili zdroje energie kolem nás, porovnali výuku matematiky u nás a ve Francii a proběhl i nábor nových talentů do SK ZD Pojbuky.

Tento i další tematicky zaměřené intenzivní konverzační kurzy angličtiny jsou v nabídce i na školní rok 2019/2020 a lze je hradit z šablon. Více informací najdete v tomto letáku.


Hodnocení účastníků

V dotazníku zpětné vazby měli účastníci ohodnotit body na škále 1 – 10 (10 bodů = nejlepší) obsah kurzu (poskytnuté materiály, použitá videa a prezentace, probíraná témata), organizační zabezpečení (časový harmonogram, informace o akci, občerstvení) i přínos kurzu pro ně samé.

Z možného maximálního součtu všech bodů tak kurz ztratil pouze jeden jediný. Děkujeme.