Intense ENGLISH COURSE of Survival for Tourists

21.4.2010

Jednodenní vzdělávací akce se zaměřením na praktickou výuku anglického jazyka.

Ve středu 21. dubna 2010 pořádalo Občanské sdružení Ve škole i mimo ni jednodenní vzdělávací akci zaměřenou na praktickou výuku anglického jazyka.

Intense English Course of Survival for Tourists aneb Intenzivní anglický kurz přežití pro turisty.

Kdo s námi nebyl, o hodně přišel.

Projektového dne se zúčastnili žáci a žákyně 8. a 9. třídy Základní školy v Borotíně. Čekal je náročný, aktivitou nabitý den mimo školu ve společnosti odborných lektorek angličtiny. Mnohým „turistům a turistkám“ z Borotína tento den zřejmě přinesl první možnost kontaktu s rodilými mluvčími.

Hlavním cílem akce bylo umožnit žákům 2. stupně školy praktické uplatnění znalostí z hodin anglického jazyka a zejména zvýšit jejich motivaci pro další studium angličtiny a pomoci jim překonat komunikační jazykové bariéry.

Program projektového dne byl rozdělen do tří bloků. Část dopoledních aktivit žáci absolvovali v komunitním centru Cheiron T (www.cheiront.cz), jehož hlavním posláním je organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže. Po komunikační a teambuldingových aktivitách v angličtině, v nichž šlo zejména o to přesvědčit účastníky a účastnice, že komunikovat lze i s minimální znalostí anglické frazeologie či gramatiky, že např. i domluva „rukama nohama“ je relevantní komunikační prostředek, následovala prohlídka Starého města táborského. Žáci se interaktivní formou seznámili s historií a památkami Tábora a v průběhu prohlídky při aktivitách v anglickém jazyce mohli zúročit znalosti nabyté v předcházejících hodinách angličtiny.

Vrcholem uplatnění rozmanitých dovedností (komunikačních, ale i např. orientačních) byla bojová hra v hranicích Starého města, při níž se borotínští turisté vydali na lov fotografií, suvenýrů a zážitků. V reálných komunikačních situacích žáci aktivně reprodukovali anglické fráze a zároveň si ověřili své poslechové dovednosti v kontaktu s rodilými mluvčími, jakož i schopnost na podněty adekvátně reagovat. Vyplatila se schopnost pracovat s autentickými materiály, schopnost spolupracovat, rozdělit si úkoly a pracovat efektivně.

Nedlouho po poledni následovala odměna v podobě exotické kuchyně mistra kuchaře Christophera Rankina, jehož žáci zároveň vyzpovídali a odhalili některé z triků jeho uméní. Oběd a odpolední aktivity byly zajištěny v mezinárodním kulturním centru CESTA (www.cesta.cz), které v Táboře působí již 17 let a jeho hlavním cílem je podpora tolerance a porozumění (nejen prostřednictvím umění).

Po krátkém obědě vyvrcholila práce v menších skupinách zpracováním projektu v angličtině. Následovaly velmi zdařilé prezentace „dobrodružství z cest“ před spolužáky. Nejen samotní studenti byli překvapeni, co vše dokázali během několika málo hodin zvládnout a zažít.

Po sečtení bodového ohodnocení jednotlivých úkolů byly těm nejsnaživějším a nejproduktivnějším účastníkům předány ceny, které, doufejme, obohatí jejich další samostatné studium angličtiny. A všichni žáci a žákyně si poprávu zasloužili Certifikát aktivní účasti, který na závěr patřičně slavnostně předala patronka kurzu Kateřina Kubešová a lektorka Marcela Sudková.

Realizaci projektového dne umožnil sponzorský dar MUDr. Jany Šmejkalové z Tábora. DĚKUJEME!

Děkujeme paní učitelce Veronice Kromkové za spolupráci na přípravě kurzu a paní učitelce Alexandře Matyušové za přípravu studentů a ochotu hrát si :-)

A v neposlední řadě děkujeme žákům a žákyním Základní školy Borotín za nadšení, otevřenou mysl a ochotu překonat své hranice.

PS: Bez Vás by to nešlo.


Hodnocení účastníků

Hodnocení projektového dne žáky ZŠ Borotín

Při hodnocení akce jsme vyzvali účastníky k vyplnění čtyřlístku. Jeho jednotlivé lístky obsahují podstatná i přídavná jména, slovesa a krátké věty, které z pohledu účastníků a účastnic projektového dne akci shrnují či nejlépe vystihují.

Jak tedy intenzivní kurz přežití pro turisty vnímali žáci? Výčet je necenzurovaným shrnutím hodnocení všech skupin.

První lístek
angličtina, Tábor, nádhera, Kateřina Kubešová, CESTA

Druhý lístek
suprový, zábavný, poučující, legrační, zajímavý, naučný, dobrý, usměvavý, slunečný

Třetí lístek
běhat, hledat, fotit, učit se, komunikovat, nestydět se, spolupracovat, mluvit, naučit se, dorozumívat se, pomáhat si, jíst, smát se

Čtvrtý lístek
Bylo to moc supr.
Bylo to zábavné a poučující.
Bylo to moc hezké :-)
Bylo to moc hezké a zábavné.
Moc se nám to líbilo, poznali jsem mnoho nových věcí.

Hodnocení Veroniky Kromkové, učitelky ZŠ Borotín

Celý projekt hodnotím kladně. Žáci odbourali strach z komunikace, začali si více věřit a překonávali své „překážky“. Díky skvělé organizaci lektorek, našich průvodců, na sebe jednotlivé činnosti navazovaly. Žáci tak měli možnost uplatnit a ověřit si své vědomosti v praxi.

Ale nejen pro žáky byl tento projekt přínosem. I my jsem si odnesli nové zkušenosti, které využ