Praktický průvodce mikrosvětem - JARO 2018 - otevřený seminář

11.5.2018

Jednodenní seminář pro učitele přírodopisu a biologie. Jedna z akcí DVPP z kolekce Praktický průvodce mikrosvětem – modul JARO. Seminář je akreditovaný v systému DVPP MŠMT.

Kurzu se zúčastnilo 10 vyučujících přírodopisu, biologie a odborných předmětů z 5 různých škol. Ve čtyřech 90 minutových, tematicky různě zaměřených programových blocích, si účastníci vyzkoušeli realizaci jednoduchých badatelských úloh zde v roli žáka/studenta.

Nejlépe byl hodnocen blok s úlohou zaměřenou na odhad biologické kvality vody na základě výskytu bioindikátorů. Tato úloha dostala od všech zúčastněných jedničku, stejně jako úloha „Žluté peklo“, zaměřená na pozorování pylových zrn. Sedmkrát jedničku a třikrát dvojku dostala úloha „Půdní hemžení“ – zaměřená na určování zástupců edafonu (ovšem s dovětkem, že díky suchu bylo těch „potvor“ ve vzorku málo). Zbylé úlohy dostaly od účastníků vždy kromě jedniček jednu nebo dvě dvojky.

Slovní hodnocení je uvedeno pod fotogalerií. Vybrali jsme hodnocení tak, aby bylo zastoupeno jedno hodnocení od zástupce každé ze zapojených škol.

Těšíme se na setkání na dalším z cyklu seminářů, v říjnu 2018, nejen s absolventy tohoto turnusu, ale i s dalšími zájemci o akce „Mikrosvěta“. Kompletní nabídka akcí kolekce Praktický průvodce mikrosvětem je zde.


Hodnocení účastníků

Účast mě obohatila. Zejména určování řas a prvoků z různých prostředí a možné závěry. Domnívám se, že seminář neobohatil jen mna, ale bude „bohatit“ i mé žáky.

RNDr. Jana Maredová, SPŠ Praha

Kvalitně připravený kurz, možnost vyzkoušet si práci „naživo“, inspirace pro hodiny.

Ing. Radka Hodková, SZŠ Tábor

Kurz byl zajímavý a přínosný hlavně proto, že byl zaměřený na praktické zkušenosti v hodinách přírodopisu nebo biologie. Získala jsem mnoho podnětů a zajímavých nápadů, které použiji v hodinách.

Ing. Sylva Vinklová, ZŠ Buštěhrad

Účast v kurzu všem doporučuji. Nové nápady, které člověk snadno aplikuje do výuky, čas na to, aby člověk vyzkoušel nové techniky, do kterých by se třeba sám nepustil, setkání s příjemnými lidmi.

Mgr. Eva Požárová, ZŠ a MŠ Řevníčov

Kurz je pro vyučující biologie přínosem. Intenzivní získávání nových nápadů pro výuku ve škole a zároveň získání pocitu svého aktivního zapojení.

Mgr. Eliška Turecká, gymnázium Tábor