První pomoc, to je pár jednoduchých triků…

11.12.2009

Jak reagovat a co dělat, jsme-li svědkem vážného úrazu? Co dělat teď a co potom? Na toto téma jsme připravili přednášku pro společnost Eurofarms, s.r.o. Termín konání 11. 12. 2008 v hospodě v obci Komárov.

Přednáška o problematice první pomoci pro zaměstnance společnosti Eurofarms, s.r.o., která se konala v rámci pravidelného povinného školení bezpečnosti, navázala na loňskou přednášku s názvem „První pomoc nejsou žádné čáry“.

Přednášejícím byl i letos profesionál a praktik v oboru – pan doktor Milan Kratochvíl ze Zdravotnické záchranné služby Tábor.

Účastníci přednášky si v úvodu zopakovali zásady první pomoci, kde důraz byl znovu, stejně jako loni, kladen na neodkladnou resuscitaci. Opakování tohoto tématu není nikdy dost, uvedli sami účastníci v závěrečném hodnocení. Dále je pan doktor seznámil s novými poznatky a změnami v poskytování první pomoci. Svůj výklad doprovázel poutavými příklady z praxe.

Hlavním tématem letošní přednášky byla problematika úrazů v zemědělství. Učastníci se neotřelou formou například dozvěděli co dělat když se setkají se zlomeninou či popáleninou. Pan doktor opět výklad doplňoval zkušenostmi z dlouholeté praxe.

Na závěr pan doktor shrnul vše podstatné a účastníci dostali prostor k dotazům či možnosti vyzkoušet si na „Andule“ nepřímou srdeční masáž.

Hodnocení účastníků přednášky a pár fotografií si můžete prohlédnout níže.


Hodnocení účastníků

Které informace se Vám zdály nejzajímavější?

Změny v poskytování první pomoci oproti metodice, která byla doporučována v dřívějším období.

Jiří Matlák, bezpečnostní technik

Zajímavosti z praxe od přednášejícího.

Radek Tůma, řidič

Nový způsob při obnovení činnosti srdce. Zastavení krvácení, ošetření zlomenin.

František Vašta, agronom

Které informace se Vám zdály zbytečné?

Žádné informace se mě nezdály zbytečné.

Ondřej Hnilička, traktorista

Nejsou zbytečné žádné věci.

František Malecha, elektrikář

Žádná informace není zbytečná.

Michal Horňák, technik BOZP a PO