Praktický průvodce mikrosvětem pro učitele - JARO ZA HUMNY

17.5.2024

Seminář pro učitele, zaměřený na praktickou mikroskopii. 8 hodin, lze hradit ze šablon.

Pozvánka na akci bude k dispozici v únoru, zde, termín si můžete poznačit.