Praktický průvodce mikrosvětem - JARO, PODZIM 2021 (otevřená akce)

1.1.2021 - 31.5.2022

Po základním modulu (podzim 2019) je na řadě druhý modul a to modul PODZIM, zaměřený na úlohy s využitím materiálu dostupného v podzimním období. Akce z důvodu nepříznivé epidemiologické situace přesunuty na rok 2021

Akreditace DVPP: MSMT-15837/2019– 2– 698.

Jednodenní seminář se koná od 8.40 do 16.30 ve školicím středisku v Hlavatcích.

Pozvánka na akci bude k dispozici koncem na začátku kalendářního roku 2022.