Vzdělávání pedagogů

Jsme organizace akreditovaná MŠMT pro provádění vzdělávacích programů DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Akreditované vzdělávací programy


icon

PRVNÍ POMOC PROŽITKEM

Všechny programy, které v této oblasti nabízíme, realizujeme prostřednictvím kombinovaných kurzů s využitím metodiky výuky prožitkem. Partnerem tohoto vzdělávání je Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (odkaz na web záchranky - http://www.zzsjck.cz/). Obsah všech vzdělávacích akcí je průběžně aktualizován v souladu s platnými mezinárodními doporučenými postupy pro první pomoc a resuscitaci.

  • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (ZNZZ) = KURZ POUČENÝ – 24 hodinové vzdělávání s 10 hodinami e-learningu a 14 hodinovou prezenční částí. Kurzy realizujeme ve formátu pro sborovnu i pro jednotlivé zájemce.
  • Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) = KURZ ZDRAVOTNÍK – 52 hodinová vzdělávací akce s 20 hodinami e-learningu a 32 hodinovou prezenční částí. Obsah kurzu je připraven v souladu s vyhláškou 106/2001 MZ ČR ve znění pozdějších předpisů a opravňuje k výkonu role zdravotníka na zotavovacích akcích pro děti. Kurzy realizujeme pro jednotlivé zájemce a otevíráme zpravidla 1x do roka (jaro).
  • POUČENÝ/ZDRAVOTNÍK – doškolení – 12 hodinová vzdělávací akce se 4 hodinami e-learningu a 8 hodinovou prezenční částí, určená opakovací školení pro absolventy kurzu ZNZZ/ZZA.

Zájem o kurzy ZNZZ, ZZA a ZNZZ/ZZA doškolení můžete vyjádřit prostřednictvím tohoto formuláře.

Jako nástroj pro učitele, kteří učí první pomoc žáky svých škol, jsme připravili sadu metodických materiálů pro výuku žáků základních a středních škol.

Veškerý obsah vzdělávání v první pomoci byl předložen k odborným recenzím.icon

PRAKTICKÝ PRŮVODCE MIKROSVĚTEM

Od roku 2009 provozujeme internetovou databázi úloh pro praktická cvičení s využitím mikroskopu.

V návaznosti na tuto databázi jsme připravili kolekci vzdělávacích akcí DVPP:

  • Praktický průvodce mikrosvětem – základní modul – 8 hodinový prezenční seminář pro učitele přírodopisu a biologie ze ZŠ a SŠ zaměřený na seznámení a práci s databází úloh.
  • Praktický průvodce mikrosvětem – JARO – 8 hodinový prezenční seminář pro učitele přírodopisu a biologie ze ZŠ a SŠ zaměřený na vybrané úlohy vhodné pro praktická cvičení v jarním období.
  • Praktický průvodce mikrosvětem – PODZIM – 8 hodinový prezenční seminář pro učitele přírodopisu a biologie ze ZŠ a SŠ zaměřený na vybrané úlohy vhodné pro praktická cvičení v podzimním období.

Zájem o kurzy z kolekce Praktický průvodce mikrosvětem můžete vyjádřit prostřednictvím tohoto formuláře.icon

ANGLIČTINA ŽÁDNÁ DŘINA

Od roku 2015 nabízíme pedagogům také kurzy s intenzivní zážitkovou výukou angličtiny, jejichž cílem je, aby se účastníci zdokonalili v praktickém užívání jazyka. Kurzy jsou určeny učitelům všeobecně vzdělávacích předmětů (cílovou skupinou nejsou učitelé angličtiny).

  • Angličtina žádná dřina I. – S žáky/studenty na školní akci v zahraničí – 24 hodinová prezenční akce zaměřená na zdokonalení v praktickém užívání angličtiny v různých situacích, do nichž se učitel organizující školní akci v zahraničí může dostat.
  • Angličtina žádná dřina II. – Efektní a efektivní prezentace v angličtině – 24 hodinová prezenční akce zaměřená na zdokonalení v praktickém užívání angličtiny při prezentaci výsledků vlastní práce či práce žáků.
  • Angličtina žádná dřina III. – Kulturní výměna – 24 hodinová prezenční akce zaměřená na zdokonalení v praktickém užívání angličtiny v různých situacích, s nimiž se setká učitel, který se podílí na organizaci mezinárodního výměnného pobytu.

Zájem o kurzy z kolekce Angličtina žádná dřina můžete vyjádřit prostřednictvím tohoto formuláře.