Vzdělávání pedagogů

Jsme organizace akreditovaná MŠMT pro provádění vzdělávacích programů DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Akreditované vzdělávací programy


icon

PRVNÍ POMOC PROŽITKEM

Všechny programy, které v této oblasti nabízíme, realizujeme prostřednictvím kombinovaných kurzů s využitím metodiky výuky prožitkem. Partnerem tohoto vzdělávání je Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (odkaz na web záchranky - http://www.zzsjck.cz/). Obsah všech vzdělávacích akcí je průběžně aktualizován v souladu s platnými mezinárodními doporučenými postupy pro první pomoc a resuscitaci.

 • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (ZNZZ) = KURZ POUČENÝ – 24 hodinové vzdělávání s 10 hodinami e-learningu a 14 hodinovou prezenční částí. Kurzy realizujeme ve formátu pro sborovnu i pro jednotlivé zájemce.
 • Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) = KURZ ZDRAVOTNÍK – 52 hodinová vzdělávací akce s 20 hodinami e-learningu a 32 hodinovou prezenční částí. Obsah kurzu je připraven v souladu s vyhláškou 106/2001 MZ ČR ve znění pozdějších předpisů a opravňuje k výkonu role zdravotníka na zotavovacích akcích pro děti. Kurzy realizujeme pro jednotlivé zájemce a otevíráme zpravidla 2x do roka (jaro; podzim).
 • Zdravotník zotavovacích akcí – doškolení – 12 hodinová vzdělávací akce se 4 hodinami e-learningu a 8 hodinovou prezenční částí, určená opakovací školení pro absolventy kurzu ZZA.
 • Člen první pomoci = KURZ ŠKOLITEL – rekvalifikační kurz s 88 hodinovou prezenční částí a podporou e-learningu (32 hodin). Tento kurz není možné akreditovat jako kurz DVPP. Absolvent kurzu získá kompetenci k výuce základů první pomoci např. v rámci BOZP. Kurz realizujeme pro jednotlivé zájemce a otevíráme jej v případě, že se sejde skupina 12 zájemců.

Zájem o kurzy ZNZZ, ZZA a ZZA doškolení můžete vyjádřit prostřednictvím tohoto formuláře.

Jako nástroj pro učitele, kteří učí první pomoc žáky svých škol, jsme připravili sadu metodických materiálů pro výuku žáků základních a středních škol.

Veškerý obsah vzdělávání v první pomoci byl předložen k odborným recenzím.icon

PRAKTICKÝ PRŮVODCE MIKROSVĚTEM

Od roku 2009 provozujeme internetovou databázi úloh pro praktická cvičení s využitím mikroskopu.

V návaznosti na tuto databázi jsme připravili kolekci vzdělávacích akcí DVPP:

 • Praktický průvodce mikrosvětem – základní modul – 8 hodinový prezenční seminář pro učitele přírodopisu a biologie ze ZŠ a SŠ zaměřený na seznámení a práci s databází úloh.
 • Praktický průvodce mikrosvětem – JARO – 8 hodinový prezenční seminář pro učitele přírodopisu a biologie ze ZŠ a SŠ zaměřený na vybrané úlohy vhodné pro praktická cvičení v jarním období.
 • Praktický průvodce mikrosvětem – PODZIM – 8 hodinový prezenční seminář pro učitele přírodopisu a biologie ze ZŠ a SŠ zaměřený na vybrané úlohy vhodné pro praktická cvičení v podzimním období.
 • Praktický průvodce mikrosvětem – fotodokumentace mikroskopického pozorování, úprava fotografií – 8 hodinový prezenční seminář pro učitele přírodopisu a biologie ze ZŠ a SŠ zaměřený na práci s fotografií z mikroskopu i makrofotografií.
 • Letní škola praktické biologie pro pedagogy – 40 hodinová vzdělávací akce v průběhu letních prázdnin, probíhá současně s letní školou biologie pro děti. Akce je zaměřena nejen na problematiku mikroskopie, ale i na aktivity v terénu vč. didaktické stránky přípravy vzdělávacích akcí s biologickou tématikou.

V letech 2017 – 2019 je možné všechny výše uvedené akce z kolekce „Mikrosvět“ absolvovat v rámci projektů Šablony pro SŠ – DVPP - Polytechnické vzdělávání. Více informací naleznete v tomto letáku.

Zájem o kurzy z kolekce Praktický průvodce mikrosvětem můžete vyjádřit prostřednictvím tohoto formuláře.icon

ANGLIČTINA ŽÁDNÁ DŘINA

Od roku 2015 nabízíme pedagogům také kurzy s intenzivní zážitkovou výukou angličtiny, jejichž cílem je, aby se účastníci zdokonalili v praktickém užívání jazyka. Kurzy jsou určeny učitelům všeobecně vzdělávacích předmětů (cílovou skupinou nejsou učitelé angličtiny).

 • Angličtina žádná dřina I. – S žáky/studenty na školní akci v zahraničí – 24 hodinová prezenční akce zaměřená na zdokonalení v praktickém užívání angličtiny v různých situacích, do nichž se učitel organizující školní akci v zahraničí může dostat.
 • Angličtina žádná dřina II. – Efektní a efektivní prezentace v angličtině – 24 hodinová prezenční akce zaměřená na zdokonalení v praktickém užívání angličtiny při prezentaci výsledků vlastní práce či práce žáků.
 • Angličtina žádná dřina III. – Kulturní výměna – 24 hodinová prezenční akce zaměřená na zdokonalení v praktickém užívání angličtiny v různých situacích, s nimiž se setká učitel, který se podílí na organizaci mezinárodního výměnného pobytu.

V letech 2017 – 2019 je možné všechny výše uvedené akce z kolekce „Angličtina žádná dřina“ absolvovat v rámci projektů Šablony pro ZŠ a SŠ – DVPP – Cizí jazyky. Více informací naleznete v tomto letáku.

Zájem o kurzy z kolekce Angličtina žádná dřina můžete vyjádřit prostřednictvím tohoto formuláře.