Programy pro žáky

AKCE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU


Kurzy pro žáky základních a středních škol realizujeme ve spolupráci s příslušnou školou, která si akci objedná. Akci připravíme, dle zadání školy, na míru konkrétní skupině žáků/studentů.


icon

Spolu mimo školu – adaptační pobyty pro studenty prvních ročníků středních škol

Od roku 2010 realizujeme pravidelně 2,5 denní adaptační pobyty pro studenty Gymnázia Pierra de Coubertina. Cílem pobytu je umožnit žákům lépe se adaptovat na prostředí nové školy, seznámit se s novými spolužáky, třídním učitelem a vyučujícími ve třídě.

icon

Dobrodružství za humny

Praktický kurz přírodopisu/biologie zaměřený na environmentální výchovu, práci s mikroskopy a práci v terénu, s fotodokumentací přírodnin, doplněný o tematicky zaměřené teambuildingové aktivity, hry a soutěže. Kurz jsme zatím opakovaně realizovali pro ZŠ Borotín.

icon

První pomoc prožitkem pro středoškolské studenty

Pilotní kurz tohoto typu jsme realizovali v roce 2017 pro skupinu studentů druhých a třetích ročníků Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře. V kurzu pro studenty je využívána stejná metodika výuky jako v ostatních vzdělávacích akcích projektu První pomoc prožitkem určených pro jiné cílové skupiny.Pokud máte zájem o některý z uvedených programů, či představu zcela jiného programu, kontaktujte nás a společnými silami budeme realizovat Vaše představy o vzdělávací akci.


AKCE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN


icon

Dobrodružství (nejen) v mikrosvětě

Letní škola biologie pro účastníky od 10 let věku do ukončení středoškolské docházky. Akci realizujeme od roku 2013. Program letní školy zahrnuje práci s laboratorní, fotografickou a výpočetní technikou, terénní exkurze do zajímavých lokalit našeho kraje, to vše pod vedením odborných lektorů. Program je doplněn hrami, soutěžemi a dalšími kratochvílemi, které k letním prázdninám patří.