Programy pro další subjekty a veřejnost


icon

PRVNÍ POMOC PROŽITKEM PRO FIREMNÍ KLIENTY

Od roku 2017 jsme rozšířili nabídku vzdělávacích akcí v oblasti první pomoci o akce cílené na firemní zákazníky. Stejně jako u dalších cílových skupin i zde nabízíme akce kombinovaného typu s prezenční částí vedenou prostřednictvím metodiky výuky prožitkem. Více informací o tomto typu kurzů naleznete zde.

icon

PRVNÍ POMOC PROŽITKEM PRO VEŘEJNOST

Široké veřejnosti je určen kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který opravňuje k výkonu role zdravotníka na zotavovacích akcích pro děti a mládež. Obsah kurzu je připraven v souladu s vyhláškou 106/2001 MZ ČR ve znění pozdějších předpisů. Kurz má akreditaci MŠMT jako rekvalifikační kurz.

Od roku 2018 nabízíme veřejnosti také základní kurzy PP. Jedná se o kombinovaný kurz s 6 hodinami e-learningu a celodenním prožitkovým seminářem s nácviky a simulacemi. V minulosti jsme pro veřejnost realizovali tyto kurzy jako První pomoc "OPEN" pro občany obce Hlavatce, Vyhnanice a Debrník.

icon

TEAMBUILDINGOVÉ AKCE

Na základě objednávky pro Vás připravíme teambuildingový program na míru. V minulosti jsme v této oblasti realizovali např. "Outdoorový den" pro Českou spořitelnu nebo "Teambuildingový den pro sborovnu" pro ZŠ Sezimovou Ústí.