PPP - POUČENÝ (otevřený kurz)

18.4.2019 - 17.5.2019

Základní kurz první pomoci pro pedagogy objednaný realizátorem projektu BIG ATCZ5 (ZVaS České Budějovice). Prezenční akce kurzu se koná 16. 5. – 17. 5. 2019 v Hlavatcích.

Kurz je otevřen i dalším zájemcům z řad pedagogů popřípadě veřejnosti.

Pro pedagogy je kurz akreditovaný jako DVPP(č. j. MSMT-32732/2016–2–1006), kurz je otevřen i pro další zájemce z řad veřejnosti – o absolvování kurzu vystavíme potvrzení s uvedením rozsahu a obsahu (osnovy) kurzu.

Pokud máte zájem o zaslání pozvánky a závazné přihlášky, vyplňte prosím kontaktní formulář.

kontaktní formulář – pedagogové

kontaktní formulář – veřejnost